Ostutingimused

Tarne:

Laos olevad tooted toimetatakse kohale 2-5 tööpäeva jooksul.
Tellimused toimetatakse kohale Omniva või DPD pakiautomaati või DPD kulleriga. DPD kullerteenuse hind on 1.99€. Kauba eest saab tasuda internetipangas või pangakaardiga kauba kättesaamisel. Küsimuste korral palume helistada +3726991428

Tagastamine / Garantii

1) Kui te ei ole ostetud tootega rahul, saate selle tagastada 14 päeva jooksul. Toode peab olema kasutamata, pakend ei tohi olla katki rebitud. Tagastamissoovi korral kirjutage meile info@aroomimaja.ee

2) Kui tegemist on tootja praagiga, vahetame selle välja 2-aastase garantii korras. Sellisel juhul saatke e-kiri olukorra kirjelduse ja tellimuse numbriga info@aroomimaja.ee

3) Kauba tagastamisel müüjale tasub saatmiskulud ostja.

1. Põhisätted

1.1. Käesolevad ostu-müügireeglid (edaspidi reeglid) sätestavad aroomimaja.ee e-poest kaupa ostva isiku (edaspidi ostja) ning MB Adsera (edaspidi müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse. Kui ostja sooritab e-poest ostu, nõustub ta nende reeglite kohaldamisega.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja soovitud kauba e-poes ostukorvi paneb, esitab isiklikud andmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, tarneaadress), valib makseviisi, tutvub käesolevate tingimustega ja vajutab nuppu „Telli“, ning see kehtib kuni käesolevas lepingus ära toodud kohustuste täieliku täitmiseni. Juhul, kui ostja ei nõustu käesolevate reeglite või nende osaga, kohustub ta tellimust mitte esitama.

3. Müüja õigused

3.1. Müüjal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta, avaldades muudetud reeglid e-poe veebilehel. Tehtud muudatused kehtivad kõikidele pärast avaldamist tehtud tehingutele alates avaldamise hetkest.

3.2. Müüjal on muid käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigusi.

4. Müüja kohustused

4.1. Müüja kohustub tegema endast oleneva, et võimaldada ostjal e-poe pakutavaid teenuseid asjakohaselt kasutada. Müüja ei garanteeri, et e-pood töötab katkestusteta või et andmeedastus toimub tõrgeteta. Müüja ei vastuta ostja kahjude eest, mis on seotud e-poe talitlushäirete või andmeedastusvigadega.

4.2.  Kui müüja ei ole oluliste asjaolude ilmnemisel võimeline ostjale tellitud kaupa tarnima, on müüja kohustatud pakkuma ostjale analoogset või sarnast toodet ning kui ostja keeldub kauba analoogi vastu võtmast, tagastama ostja poolt tasutud raha 14 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul vabastatakse Müüja vastutusest kauba üleandmata jätmise eest.

4.3. Müüja kohustub järgima teisi käesolevates reeglites kirjeldatud nõudeid.

4.4 3. Müüja kohustub kauba kohale toimetama 7-60 kalendripäeva jooksul.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

5.2. Ostja (tarbija) poolt soetatud tooted vahetatakse ja tagastatakse tarbija kirjalikul palvel, millele on lisatud müüjalt saadud ostu kinnitav dokument. Kvaliteetseid etikettidega tooteid saab vahetada või tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kohaletoimetamise päevast. Kvaliteetse toote puhul tohib ostja taganeda ostu-müügilepingust müüjaga vaid siis, kui toode on originaalpakendis, ei ole rikutud ning selle välimus ei ole muutunud. Praaktoodete tagastamisele kehtib Leedu tsiviilkoodeksis ära toodud ajavahemik, mille jooksul võib ostja esitada pretensioone toote puuduste osas.

5.3. Ostjal on muid käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigusi.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja kohustub tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise hinna, samuti muud maksed (kui neid on lepingus sätestatud) ning tellitud kauba vastu võtma. Ostja kohustub kauba eest tasuma aroomimaja.ee veebilehe kaudu pangalingiga või kullerfirma volitatud esindajale kauba kättesaamisel.

6.2. Juhul, kui registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, on Ostja kohustatud neid viivitamatult uuendama.

6.3. Ostja peab makse kinnitama oma internetipangas, kuhu ta sisenes e-poe kaudu pangalingiga (juhul, kui müüjal on ostja pangaga vastav leping). Pärast tellimuse vastu võtmist kaup reserveeritakse ja müüja kohustub ostu-müügilepingut täitma alles siis, kui müüja saab ostja pangalt teate valitud kauba eest tasumise kohta.

6.4. Ostja on kohustatud järgima muid käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud nõudeid.

7. Ühine vastutus

7.1. Registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest vastutab Ostja. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud valedest või ebatäpsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

7.2. Lepingupooled vastutavad veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

7.3. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et Ostja tegevuse kinnitamisel e-poes sisselogimisandmetega (tuvastuskoodiga) on e-allkirjaga võrdne juriidiline kehtivus (s.t. sellel on sama juriidiline kehtivus nagu paberkandjal olevale dokumendile antud allkirjal ning seda saab kohtus tõendusmaterjalina kasutada). Ostja peab hoidma oma e-poe sisselogimisandmeid ega tohi neid avaldada, samuti peab ta veenduma, et andmed oleksid teada ainult talle endale ja kasutama andmeid ainult ise. Ostja ei tohi sisselogimisandmeid kellelegi üle anda ega lubada muul viisil teistel isikutel andmetega tutvuda ega neid kasutada. Kui on kahtlus, et sisselogimisandmed võivad olla saanud teatavaks teisele isikule, tuleb sellest viivitamatult Müüjat teavitada, samuti tuleb Müüjat viivitamatult teavitada e-poe sisselogimisandmetega seotud rikkumisest või andmete avalikustamisest. Kõiki Ostja identifitseerimisandmete abil tehtud toiminguid loetakse Ostja teostatuks ning Ostja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

7.4. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel pakutava teabe eest, isegi kui ostja satub nendele veebilehtedele müüja e-poes olevate linkide kaudu.

7.5. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes olevad kaubad ei pruugi värvi, kuju või muude parameetrite poolest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule või värvile ostja kasutatava monitori või telefoniekraani omaduste või seadistuste tõttu.

7.6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tema süül tekkinud otsese kahju.

8. Isikuandmete töötlemine ja teabe edastamine

8.1. Klikkides nuppu „Telli“ kinnitab ostja, et tema ja tema esindajad (ostjal on esindajate nõusolek) nõustuvad edastama müüjale oma isikuandmeid ning nõustuvad sellega, et müüja töötleb ostja ja/või tema esindajate isikuandmeid ostja ja/või tema esindajate tuvastamise, lepingute (e-kaubanduslepingute) sõlmimise ja täitmise ning otseturunduse eesmärgil. Müüja ei töötle füüsilisest isikust ostja ega tema esindajate isikukoode otseturunduse eesmärgil.

8.2. Klikkides nupule „Telli uudiskiri“ hakkavad nii registreeritud kui mitteregistreeritud kasutajad automaatselt saama uudiskirju, millest on võimalik loobuda, klikkides vastavale lingile uudiskirja allosas. Müüja saadab kõik teated ostja tellimusvormis esitatud e-posti aadressile.

8.3. Ostja kasutab müüjale teabe ja küsimuste edastamiseks e-poe ülaosas ära toodud kontaktandmeid: telefon +3726991428 ja e-post info@aroomimaja.ee

8.4. Klikkides nupul „Telli“ kinnitab ostja, et teda (kui ostja on füüsiline isik) ja tema esindajaid on teavitatud tema õigusest pääseda ligi müüja poolt töödeldud isikuandmetele ja nende töötlemise viisidele, nõuda oma isikuandmete töötlemise toimingute parandamist, hävitamist või peatamist, kui andmeid töödeldakse seadusi rikkudes või kui ostja ei nõustu nende töötlemisega.

8.5. Klikkides nupul „Telli“ kinnitab ostja, et tema ja tema esindajad on teadlikud, et neil on õigus keelduda oma isikuandmeid edastamast, kuid mõistavad, et isikuandmed on vajalikud ostja ja/või tema esindajate tuvastamiseks, lepingute (e-kaubanduslepingute) sõlmimiseks ja täitmiseks ning isikuandmete edastamisest keeldudes või nende töötlemist mitte lubades ei ole võimalik lepinguid sõlmida või täita.

9. Lõppsätted

9.1. Ostja ja müüja nõustuvad, et kogu müüja e-poe veebilehel esitatud teavet (sealhulgas, kuid mitte ainult käesolevaid reegleid, müüja kohta käivat teavet, pakutavaid tooteid ja teenuseid ning nende omadusi, ostja õigust loobuda ostu-müügilepingu täitmisest, müüja pakutavaid toodete hooldusteenuseid ja garantiitingimusi (kui need kohalduvad)) käsitletakse kui ostjale kirjalikult esitatud teavet.

9.2. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud müügilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

Tellimuse eest tasudes kinnitate, et nõustute meie tagastamise ja veebilehe reeglitega.

Shopping Cart